!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Lägenhetsinnehavaren åligger;

 • att om skada uppstår, som kräver omedelbar åtgärd, omedelbart underrätta förvaltaren eller styrelsen. I annat fall snarast möjligt.
 • att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • respektera förbud om att parkera bilar på gårdarna (i och urlastning bör ske skundsamt)
 • inte lämna byggsäckar/renoveringstillbehör mer än 5 dagar på gården vid renovering av lägenheten
 • att inte använda lägenhet eller föreningens utrymme för annat än avsett ändamål eller på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende.
 • att inte lämna entrédörr olåst nattetid.
 • att utöva tillsyn löpande av lägenheten, det måste alltid finnas möjlighet för styrelsen att nå någon i hushållet vid vattenskada eller annan viktig angelägenhet.
 • att aldrig lämna dörr till källare eller andra gemensamma utrymmen olåst.
 • att vara sparsam med vatten, både varmt och kallt.
 • att inte hänga tvätt synligt på balkong eller i övrigt utomhus utan endast på härför avsedd plats.
 • att inte skaka eller piska mattor, sängkläder o dylikt genom fönster eller från balkong.
 • att inte grilla på balkongen, då detta inte är tillåtet.
 • att inte ställa cyklar, mopeder eller personliga tillhörigheter i portar, trapphus, källargångar eller andra utrymmen som inte är avsett härför.
 • att inom disponerat utrymme vintertid, tillse att skada inte uppstår på vattenledning på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.
 • att inte lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.
 • att i sopnedkast endast lägga sopor och dylikt i väl tillsluten förpackning.
 • att följa de bestämmelser som finns om ohyreskontroll samt vid ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltaren.
 • att övervaka att inhysta husdjur inte för oljud eller smutsar ner
 • tillse att hundar inte rastas i planteringar eller lekplatser. Hundar ska hållas kopplade i bostadsområdet.
 • att noggrant följa de föreskrifter som lämnats om Centralantenn och inte sätta upp utomhusantenn eller parabol på fastigheten.
 • att i övrigt följa lämnade föreskrifter av styrelsen eller förvaltaren.

 

Rökning

Rökning i hissar, tvättstugor och trapphus samt andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Släng fimpar i härför avsedda askkoppar, som finns vid varje portentré, för undvikande av nedskräpning på våra gårdar.

 

Utskriftvänlig version