!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Tvättstugor

Boka tvättstuga här

Nu är det möjligt att boka tvättid från datorn. Använd ovanstående länk tillsammans med användar-ID och lösenord som du kan beställa från info@spetsudden.se  alt. 08-22 04 44

Felanmälan : http://spetsudden.se/felanmalan.html


För mer information om bokningssystemet se pdf-filen nedan. Tid bokar du på tavla i din närmaste grovtvättstuga, via webb eller mobilapp.

Tvättstugor är belägna i husens gatuplan. Tvättiden är uppdelad i fyra perioder:

  • 07.00 – 11.00
  • 11.00 – 15.00
  • 15.00 – 19.00
  • 19.00 – 22.30   (Torkning till 23.00 på detta pass)

 Du får tvätta två pass per vecka, men kan endast boka ett pass i taget. När du använt ditt bokade pass kan du alltså omgående boka ett nytt.

Tvättstugorna får endast användas för hushållstvätt och endast nyttjas av de boende i föreningen på ovan angivna tider. Man får enbart tvätta i tvättstugorna på den egna gården. För tillträde till tvättstugan krävs nyckeltagg (röd).

Om bokad tid inte används inom 30 minuter, förlorar man den och annan boende kan nyttja tiden.

Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det var och ens skyldighet att noga följa gällande bruksanvisningar och skötselföreskrifter så att onödiga skador undviks samt att noggrant städa och göra rent efter sig.

Grovtvätt

Inom föreningens område finns tre stycken grovtvättstugor:

  • Lofotengatan 13
  • Narviksgatan 15
  • Stavangergatan 34

 Grovtvättstugorna är avsedda för grövre textilier som mattor och filtar m.m. För användning och ordning gäller samma regler som i övriga tvättstugor. Om det uppstår fel i tvättstugan ska felet omedelbart anmälas till fastighetsskötaren (felanmälan). För tillträde krävs nyckeltagg (röd).  
Felanmälan:  http://spetsudden.se/felanmalan.html

 

 

 

Dokument

Tvättstugorna informatin bokning Vikingen 2018.04.12.pdf 2018-04-12