!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pubaftnar

Pubkvällar

I föreningens samlingslokal Vikingen, ordnas mycket uppskattade pubkvällar med musik och servering, dit alla medlemmar är välkomna. Information om pubkvällar sätts upp i trapphusen.

Pubkvällar med Gästkockar i Vikingen för våra boende under 2018 är följande dagar:

  • 26 januari      Karin och Eva      
  • 23 februari     Estrid
  • 23 mars         Taylan
  • 27 april          Fredrik          
  • 25 maj           Grillkväll    
  • 31 augusti      Kräftor.  Föranmälan!
  • 28 september  
  • 26 oktober      
  • 30 november