!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelse

På årsstämman väljs styrelsen som ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel. Styrelsen består av ett antal ledamöter, som träffas ca en gång/månad. Föreningens årsstämma hålls i november och där väljs ny styrelse, revisor och valberedning. Föreningens årsredovisning och medlemmars motioner behandlas också.

Styrelsemöten 2018 hålls 16 januari, 13 februari, 20 mars, 
24 april, 22 maj, 12 juni, 14 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 18 december. Förmöte till årsstämma torsdag 8 november, Årsstämma torsdag 22 november. 

Du är välkommen att kontakta styrelsen med dina frågor eller till exempel förslag på förbättringar i föreningen!

Felanmälningar och många andra praktiska frågor sköts dock av föreningens förvaltare, se vidare under rubriken Kontakt i vänstermenyn!

 

Ledamöter 2017/2018 (Från årsstämman 23.11.2017)

Taylan Inal, Ordförande  
Ansvarsområde: Ekonomi, Bredband och Brand/Säkerhet
Stavangergatan 16, Tel 070-764 40 07, E-post taylan2@inal.se

Ros-Marie Malmkvist, Vice ordförande
Ansvarsområde: Vikingen

Narviksgatan 9, Tel 070-486 12 90, E-post r-m.malmkvist@spray.se

Rune Pettersson
Ansvarsområde: ComHem & Bastu

Stavangergatan 28, Tel 08-750 91 90, E-post rune@bahnhofbredband.se

Bo Sundin
Ansvarsområde: Ekonomi, hemsidan
Stavangergatan 46, Tel 070-778 49 70, E-post bo.sundin@one.se

Anna Lundin, Sekreterare
Ansvarsområde: Mark
Stavangergatan 14  Tel. 0734- 031 805 
E-post akrilun@gmail.com

Basit Choudhury
Ansvarsområde: Mark
Lofotengatan 23 Tel: 073-030 78 01E-post basit_choudhury@hotmail.com

Suppleanter 2017/2018

Malek Bahrami
Ansvarsområde: Städning, Gästlägenhet 
Narviksgatan 5   Tel  079- 334 66 02
E-post pojan_malek@hotmail.com

George Petrineanu 
Ansvarsområde: Miljö
Stavangergatan 22 Tel  073-437 47 76
E-post  george.petrineanu@gmail.com

Adriana Sobrado
Lofotengatan 23  Tel.   070-486 68 93
E-post adrianasobrado26@hotmail.com

 

Valberedning 

Erzsebet Harsfalvi (sammankallande) 
Stavangergatan 36  Tel. 0705-83 65 82.
E-post erzsebet.harsfalvi@hotmail.com

Shaon Sajib   
Stavangergatan 44  Tel. 072-037 51 31
E-post sshaon1@gmail.com

Shuhe Rana
Lofotengatan 11  Tel. 072-2774212
E-post  rana_rst99@hotmail.com
 

Kontakta gärna någon i valberedningen om du är intresserad av att ställa upp som kandidat för inval i styrelsen!