!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopor

Vi ställer upp en container på stora Stavangergården och en på Lofotengården denna vecka, som är tillfälliga grovsoprum 

Det gör vi för att alla som bor här ska ha möjlighet att slänga sina grovsopor då grovsoprummet i garaget är stängt eftersom det ska rivas och ett nytt garage byggas.

Det är endast till för oss som bor i Brf Vikingen i Kista.
Ni använder det som ett ordinarie grovsoprum och är noga med att sortera ert avfall i de behållare som finns inne i containerna.
Du får lämna saker du har hemma som du inte längre vill ha eller behöver!

Det här får du absolut inte kasta i grovsoprummet:
- Vitvaror
- Byggavfall
- Miljöfarligt avfall
- Stora , skrymmande möbler
- Hushälls-sopor
- Matrester
- TV-apparater
- Datorer

Tänk på att det också finns möjlighet att sortera plast, glas, kartong, tidningar, batterier och konservburkar i behållare vid vändplan Narviksgatan!

Missbruka inte dessa containrar för då tas de bort och möjligheten för dej till en enkel sophantering försvinner

14 juni 2017

Styrelsen Brf Vikingen i Kista

 

Bra råd om hur du ska sortera dina sopor finner du under länken här. Det är viktigt för att människor, djur och natur inte ska ta skada!

Hushållsavfall

Endast hushållsavfall får kastas i sopnedkastet i trapphuset. Paketera dina sopor väl och knyt ihop soppåsen ordentligt. Pizzakartonger, flaskor eller glasburkar, grovsopor eller farligt avfall får inte kastas i sopnedkastet. Glas och papper (inklusive pizzakartonger) lämnas i grovsoprummet på Lofotengatan 1. Batterier kan läggas i "holken" på samma ställe.

Sopnedkasten är anslutna till en central sopsugningsanläggning. Från sopnedkasten förs soporna med hjälp av vakuum genom rörledningar till en central anläggning vid Helsingforsgatan, där de helautomatiskt packas i behållare för borttransportering. Systemet är hygieniskt och arbetar utan störande ljud. I botten på sopnedkasten finns en ventil som lufttätt skiljer nedkasten från rörsystemet. På bestämda tider öppnas ventilen så att husets sopor kan störta ner i rörmynningen, därefter sluts ventilen och vakuumsugningen påbörjas. Alla ventilmanövreringar sker automatiskt med hjälp av en dator i centralanläggningen.

Obs! Skulle något föremål fastna i ventilen så att denna inte sluter tätt kan sopsugningen inte genomföras. Vid sådana stopp måste alltid för bostadsrättsföreningen kostsamma ingrepp göras. För att undvika stopp och driftstörningar får därför endast vanliga hushållssopor som är väl emballerade läggas i sopnedkasten. Anläggningens slutna konstruktion medför att om något av misstag kastas eller tappas i sopnedkastet kan det inte återfinnas.

Grovsopor

För andra sopor än vanliga hushållssopor, t. ex. kartonger, glas m.m. finns ett särskilt grovsoprum anordnat i garaget Lofotengatan 1. För återvinning av tidningar finns särskilda behållare uppställda i området. Grovsoprummet är endast till för föreningens medlemmar. För tillträde behövs röd nyckeltagg.

Läs på behållarna var du ska lägga olika sopor i grovsoprummet!

Kökssopor ska inte lämnas här. El-avfall, färger eller kemikalier får under inga omständigheter kastas i behållarna för grovsopor. Det medför extra kostnader (böter) för föreningen. Kartonger ska vikas ihop innan de kastas i behållaren. Du kan även lämna in dina batterier på avsedd plats. Alla batterier ska samlas in!

Återvinningstation

Det finns behållare på Narviksgatan strax före vändplanen, där man kan lämna förpackningar av glas, metall, plast eller kartong och tidningar för återvinning.

Miljöfarligt avfall

Du kan lämna miljöfarligt avfall som glödlampor, lågenergilampor, mindre el-apparater (upp till storleken av en mikrovågsugn), batterier och kemikalier (t.ex. överbliven målarfärg) till en mobil miljöstation (en lastbil). Den kommer till Husby, Trondheimsgatan 2, bakom ICA kl 18.00–18.45 måndag 18 februari, 15 april, 19 augusti och 21 oktober 2013.

Det finns också en miljöstation vid Shell, på Danmarksgatan 54 i Kista, där du kan lämna miljöfarliga sopor.

Återvinningscentral

Byggsopor (till exempel utrivna köksstommar), vitvaror som kylskåp eller större möbler som soffor måste du själv ordna borttransport av till återvinningscentral, se mer info här.