!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning ska alltid ske hos förvaltaren innan uthyrningen. Tillstånd till uthyrning av lägenhet i andra hand medges i enlighet med gällande hyreslag.

All andrahandsuthyrning anmäls till skattemyndigheten.

Andrahandshyresgäst skall ha c/o adress. Det skall alltid stå bostadsrättshavarens namn på brevlåda och på portregister.

Regler för andrahandsuthyrning i Brf Vikingen

Definition

BRF Vikingen tillåter i enlighet med Hyresnämndens regler, uthyrning av bostadsrätt i andra hand, det vill säga att hyra ut sin lägenhet till någon som ska använda lägenheten självständigt. Styrelsens godkännande krävs även om man lånar ut lägenheten utan att ta ut någon hyra till en vän, släkting eller partner.

Styrelsens godkännande

För att få hyra ut sin lägenhet måste lägenhetsinnehavaren ha giltiga skäl och lämna en fullständigt ifylld ansökan/kontrakt, vilken skall godkännas av styrelsen. Utan styrelsens godkännande kan medlemmen förlora nyttjanderätten till sin lägenhet!

Blankett för att ansöka om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand finns nedan. Blanketten kan även användas som hyreskontrakt mellan bostadsrättsinnehavaren och andrahandshyresgästen.

För att styrelsen skall hinna sammanträda och godkänna en andrahandsuthyrning krävs det att fullständigt ifylld ansökan lämnas in minst 6 veckor innan uthyrning kan bli aktuell.

Blanketten sänder du till föreningens förvaltare Spetsudden, alternativt lägger du den i styrelsebrevlådan.

Exempel på giltiga skäl för uthyrning

Tillfälligt arbete/studier på annan ort. Militärtjänstgöring. Kortvarigt provboende med partner. Andra skäl kan prövas av styrelsen i enlighet med hyresnämndens regler.

Ansvar

Det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att månadsavgiften betalas, och för att andrahandshyresgästen uppfyller föreningens trivsel- & ordningsregler.

Hyrestidens längd

En lägenhet får hyras ut max 12 månader i taget, därefter krävs en ny ansökan. Endast vid särskilda skäl godkänns andrahandsuthyrning längre än totalt 12 månader.

Överklagan

Om styrelsen inte godkänner en andrahandsupplåtelse av lägenheten, kan lägenhetsinnehavaren överklaga styrelsens beslut hos hyresnämnden.

För mer info se:

http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/andrahand.aspx

http://www.hyresnamnden.se/

Att hyra ut uthyrningsrum.

Vissa lägenheter inom föreningen har ett uthyrningsrum som tillhör lägenheten. Uthyrningsrummet består av ett sovrum, en halla och en wc med duschplats.

Det finns inget pentry och ingen köksventilation. Det är inte tillåtet att dra invatten eller avlopp i hallen elller i sovrummet, det är heller inte tillåtet att bygga ett pentry eller minikök. Du får ha ett kyskåp, en micro eller vattenkokare. Du får värma mat men inte laga mat.
Ägaren till lägenheten är ansvarig för att "hyresgästen" följer de regler som finns i föreningen

Dokument

ny_lag_privatuthyrning av bostad.pdf 2013-02-07
Blankett för uthyrning i andrahand 2018.pdf 2018-01-15