!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bredband och TV Com Hem

Bredband – Akalla Husby Nätort

Vi har installerat ett fiberoptiskt fastighetsnät i våra fastigheter, som är anslutet till Akalla-Husby Nätort (AHN). Akalla-Husby Nätort består av sex samverkande bostadsrättsföreningar i Husby och Akalla, nämligen Brf Vikingen, Brf Trädgårdsstaden, Pargas, Lofoten, Akallahöjden samt Akalladalens samfällighet.

I lägenheten över ytterdörren finns ett bredbandsuttag, som kan användas för bland annat Internettjänster. Som boende kan du erhålla denna tjänst genom ansökan till föreningen. Styrelsen informerar då om gällande villkor och levererar ett monterat fibermodem, lösenord för användare samt en anslutningskabel.

Att göra ingrepp i befintlig monterad bredbandsanläggning är absolut förbjudet.

Kabel-TV

Centralantenn och kabel-TV är inkopplade sedan februari 1989. Vi ber er notera att: Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan.

Om andra typer av sladdar används så kan bild och ljud störas hos övriga boende i trappuppgången. Godkända sladdar kan köpas hos närmaste TV- och radiohandlare.

Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden.

Parabolantenn

Uppsättning får inte ske på Brf Vikingens fastigheter. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv.

Com Hem  TV utbud   
Kontakt för boendeför beställning och frågor 0775- 17 17 20 
För felanmälan 90 222  eller gå in på www.comhem.se
Boende skall alltid uppge Gruppavtal när de ringer

Nya diditala TV kan använda den gamla boxen, om den finns kvar elleratt det går i samband med inflyttning från ComHem beställa ny Digitalbox eller TV-modul där man stoppar i ett kort.  För mer information kontakta ComHems kundtjänst.
www.comhem.se/kundservice/support/utrustning/digitalboxar-och-moduler
 

Bahnhof Bredband
Felanmälan och information
Tel. 08-555 771 50
E-post  Kundservice@bahnhof.se

Vid nyteckning av abonnemang kontakta
1. Medlem kontaktar Bahnhof på telefeon 08-555 771 00 för avtal
2. Medlemmen måste kontrollera ovanför lägenhetsdörren om det
    finns konverter med vägguttag (se bild)  

   Konverter tillbredband

    
3.Om det inte finns vägguttag och konverter (enbart fiber
   anslutning) så till kommer en engångsavgift på 2300 kronor


Bahnhof hemsida:   www.bahnhof.se


Brf Husbys utbud från Com Hem