!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bra att veta

 Information om att bo i Bostadsrättslägenhet

https://www.youtube.com/watch?v=wHrl__MnzgU

 

Nycklar och Taggar

Den som bor i föreningen och saknar nyckel till allmänna utrymmen kan, vid uppvisande av giltig legitimation, hämta rekvisition hos Fastighetsskötaren på Stavangergatan 18 för betalning och uthämtning av nyckeln hos Bysmeden i Kista Centrum. Från och med april 2008 är alla entréportar i föreningen låsta dygnet runt. Dörrarna har en läsare för nyckeltagg. Även dörrar till tvättstugor får nyckeltaggläsare. Nyckeltaggar kan kvitteras ut i Vikingen Narviksgatan 19 

Om du förlorat en tagg, kan en ny köpas för 250 kr. Kontakta förvaltaren.

Den röda nyckeltaggen går till tvättstugor och till grovsoprummet.

Balkonger

Blomsterlådor måste av säkerhetsskäl placeras på balkongräckets insida.

Inglasning av balkong

Den som önskar kan på egen bekostnad glasa in sin balkong. Innan arbetet påbörjas måste dock ett avtal tecknas mellan föreningen och medlemmen. Avtalet reglerar underhållsskyldighet av inglasningen och innehåller även förbud att använda elvärme på balkongen. Föreningen har bygglov som gäller för samtliga balkonger belägna 3 meter ovan mark. För balkonger i markplan krävs separata bygglov från Stockholms Stad. Vid tecknande av avtal tar föreningen ut en administrativ avgift om 500 kr.

Förråd

Lägenhetsförråden är placerade i källarplan eller på gatuplan. Förråden är märkta med lägenhetsnummer. Endast ett lägenhetsförråd per lägenhet kan disponeras.

Städning

Trappstädning utförs av MERKA. Om du har synpunkter på städningen, kontakta Malek Bahrami, Narviksgatan 5,
tfn 079-334 66 02.

Cyklar

Förvaringsrum för cyklar finns i bottenvåningen. Vissa hus hänvisas till förvaringsrum i angränsande hus. Förvaring avser endast hela cyklar.

 

 

Dokument

Blankett_balkonginglasning_2010.pdf 2013-02-03
Autogiroansokan_Brf_Husby_2006.pdf 2013-02-03
Information_Kondens_2009.pdf 2013-02-03
Basinfomation_Vikingen_februari2017.pdf 2017-02-16
Utskriftvänlig version